1

Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ Δράμας στην Αθήνα.