Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
image_print