Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Απρίλιο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού).