Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print