Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας με απευθείας συμφωνία

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012
image_print