Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ.p

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print