Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων ,για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας για το 2012.