Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία του κολυμβητηρίου του Δήμου Δράμας