Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το οικονομικό έτος 2020.

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
image_print