Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το 2019.

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
image_print