Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου για τα έτη 2011-2012

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011
image_print