Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας».

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
image_print