Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (Γάλα, Τρόφιμα, Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου, Γεύματα του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας και Τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου) του Δήμου Δράμας, των νομικών προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων του, για το 2013 – 2014

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013
image_print