Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
image_print