1

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Παιδικού Σταθμού (Χελμού) Δήμου Δράμας»