Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
image_print