Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»