Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « ΟΔΟ-ΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙ-ΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ »

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
image_print