Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « ΒΕΛΤΙΩ-ΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ »

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print