1

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»