Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print