Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
image_print