Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ KOΥΔΟΥΝΙΩΝ».

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print