Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Δράμας» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print