Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012»

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011
image_print