Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012»