Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021
image_print