Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού 50.000€ με τον ΦΠΑ.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011
image_print