1

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ » προϋπολογισμού 54.000€ με τον ΦΠΑ.