Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print