Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print