Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» προϋπολογισμού 118.000€ με τον ΦΠΑ

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011
image_print