Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 83.000€ με τον ΦΠΑ

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print