Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print