Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021
image_print