Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: « ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΤΙΡΊΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print