Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ Προϋπολογισμού 93.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print