Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print