1

Εγκριση όρων δημοπράτησης του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου