Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ Προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print