Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 (παλαιό 4) το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου.