Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ΄ Νο 05 παλαιού Δημαρχείου.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print