Έγκριση όρων επανεκμίσθω-σης του με αριθμό 3 ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί των οδών 19ης Μαΐου & Ιπποκράτους 1 στην Δράμα.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
image_print