Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print