Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση παραλαβή μελέτης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα εζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιϊα»

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print