Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση-παραλαβή μελέτης για τo έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία πρόκειται να υποβληθεί ως υποέργο της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ»

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print