1

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Καλλιφύτου»