1

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Ξηροποτάμου»