Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print