Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
image_print